Bilgi İşlem Birimi

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
1-) Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlamak, cihazların ayarlamalarını yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak. 
2-) Bilgisayar, yeni yazılım, donanım ve sarf malzeme ihtiyaçlarını belirleyerek üst birimlere bildirmek.
3-) Oda içi wi-fi ağı erişimini ve 5651 loglama güvenliğini sağlamak.
4-) Projeksiyonlar ile ses sitemlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak. Kontrollerini yapmak.    
5-) Güvenlik alarm sisteminin çalışır durumda olmasını sağlamak. Kontrollerini yapmak.  
6-) Kurum içi tüm bilgisayarlarda Microsoft Office programı ile oluşturulan belgeler ile resimlerin QNAP yedekleme ünitesinde yedeklenmesini sağlamak, güvenliği için koruyucu önlemler almak,
7-) Birimlerde bulunan cihazların itinalı kullanılmasından ve düzeninden sorumludur.
8-) Tüm PC’lerde kullanılan antivirüs, office gibi uygulamaların kurulumunu/güncellemelerini yapmak.
9-) Oda web sayfasını güncel tutmak.
10-) Kurum içi e-posta hesaplarını açmak ve işlevselliğini sağlamak.
11-) Odanın sosyal medya ( Facebook, İnstagram, Twitter ) hesaplarını açmak, kapatmak. Ayarlarını güncellemek.
12-) Oluşan tüm teknik arızaları yerinde müdahale etmek.
13-) Garanti kapsamında olan veya olmayan tüm cihazların çözümlenemeyen teknik arızaları için ilgili teknik servis bildirmek, takibini yapmak. 
14-) Görevini kalite yönetim sistemi politikasına, hedeflerine ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 
15-) Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek. 
16-) Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği şikâyetleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna kayıt edilmesini sağlamak üzere Kalite Yönetim Temsilcisine yönlendirmek.
17-) Kendi sürecinde tespit edilen şikâyetin ortadan kaldırılması için çalışma yapmak veya yapılacak çalışmalara katılım sağlayarak destek olmak.
18-) Gerektiğinde Şikâyet yönetim temsilcisi ile birlikte, Üye şikâyetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, bu çözümleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna işlemek, gelecekte oluşmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak.
19-) Şikâyetin çözümüne yönelik aksiyonları Şikâyet Veri Tabanı Formuna kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak.
20-) Üye memnuniyeti odaklı çalışmak.
21-) Oda personeli mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri ifasında amacına uygun olarak kişisel veri işlemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Oda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını bilir ve buna göre hareket eder. İşlenen “Kişisel Veri” gizliliğini korur, “İlgili Kişiye” aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumludur.