İK Politikası

♦ Hizmet içi eğitimlerle, personelin kişisel gelişimini, sorumluluk duygusunu, kurumsal aidiyetini sağlayarak hizmet kalitesini artırmak.
♦ Çalışanlara Kurumsal Eşitlik Politikası ışığında, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, adil, şeffaf, verimli, sağlıklı ve gelişim odaklı bir çalışma ortamı sunularak her çalışanda farkındalık yaratmak.
♦ Sahip olunan bilgi, birikim, çaba ve davranışları ölçen, adil, şeffaf, kapsayıcı ve eşitlikçi bir performans değerlendirme sistemi uygulanarak, sistem çıktılarının gelişim ve terfi süreçlerinin temelini oluşturması.
♦ Personellerin yeteneklerini kullanabileceği alanları ve fırsatları vermek, öneri ve beklentilerini dikkate almak yasa ve kurallara tam olarak uyumlarını sağlamak.