Mali İşler Politikası

DENGELİ BÜYÜMEYİ, HİZMET SÜREKLİLİĞİNİ YILLIK TAHMİNİ BÜTÇE HEDEFLERİNİ VE AMAÇLARINI; KURUM VE ÜYELERİNİN MENFAATİNİ GÖZETEREK,
♦ ŞEFFAFLIK
♦ HESAP VERİLEBİLİRLİK
♦ TARAFSIZLIK VE BELGELENDİRME
♦ TUTARLILIK
♦ İHTİYATLILIK İLKELERİYLE, 5174 SAYILI KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİR.