Sekreter

SORUMLULUK VE YETKİLER
1-) Yönetici Asistanının görevi; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim ve Koordinasyon katı (3.kat) sekreteryasını yapmak, iç ve dış iletişimi sağlamaktır. Bu görevi yürütürken;
2-) Düzgün bir Türkçe kullanır.
3-) Konuşmaları akıcı ve anlaşılır olmalıdır.
4-) Müşterilerle kurulan iletişimde Odayı temsil eder nitelikte; seviyeli, nazik ve format dışına çıkmadan (İşin gerektirdiği hal ve hareketlere uymak ve aksi davranışlardan kaçınmak) gerekli iletişimi sağlar.
5-) Kurum içerisinden dışarı ile ilgili telefon görüşmesi taleplerinde talebin Oda ile alakalı konuları kapsamasını dikkate alır ve yöneticiye bilgi verir.
6-) Oda tarafından yapılan duyurular, görevlendirmeler, programlar ve diğer organizasyonların sağlıklı biçimde takip edilmesi ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlar.
7-) Gelen-giden evrakları ilgili bölümlere zamanında ve eksiksiz ulaştırır.
8-) Yönetim ve Koordinasyon katı yetkililerinin randevularını düzenlemekten, sorumludur.
9-) Ayrıca görev çerçevesi içinde birim amirlerinin vereceği diğer işleri yapar.
10-) Odamız personeline verilmekte olan çeşitli eğitim programlarına katılım sağlaması gerekmektedir.
11-) Kurum içerisinde gerek üstleri ve gerekse meslektaşları ile olan ilişkileri tutarlı ve dengeli olmalıdır.
12-) Görevi ile ilgili her türlü işlemleri tanımlanan ve beklenilen kalitede yapar.
13-) Kurumu temsil edebilecek nitelikte dürüstlük, sorumluluk ve güvenirliğe sahip olmalıdır.
14-) Görevine ilişkin yasal olarak konulmuş olan mesai saatlerine azami dikkat gösterir.
15-) Dış görünüm itibariyle Oda’yı temsil eder nitelikte olmalıdır. (saçlar düzgün, kılık kıyafet temiz ve bakımlı olmalıdır.)
16-) Ayrıca görev çerçevesi içinde birim amirlerinin vereceği diğer işleri yapar.