Muamelat Birimi

SORUMLULUK VE YETKİLER:
1-) Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Oda üyelerinin işlemlerini yürütmek,
2-) Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek usulüne göre defterlere işlemek,
3-) Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için her türlü hazırlık çalışmasını tamamlamak, bu konuda yönetim kurulunca alınan kararlara göre gerekli işlemleri yapmak,
4-) Üyelerin talep edeceği belgeleri hazırlamak,
5-) Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak,
6-) İş Makinası Tescil işlemlerini yapmak ve Tescil Belgesini hazırlamak.
7-) Yıllık faaliyet raporları ile ilgili çalışmaları yaparak Genel Sekreterliğe sunmak,
8-) Üyelerin kapasite raporları müracaat evraklarını almak (Kapasite Raportörü olarak) dış eksper ile birlikte firmada inceleme yapmak.
9-) Fiyat araştırması yapmak.
10-) Ekspertiz Raporu taleplerini almak ve gerekli evrakları hazırlamak.
11-) Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği şikâyetleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna kayıt edilmesini sağlamak üzere Kalite Yönetim Temsilcisine yönlendirmek.
12-) Kendi sürecinde tespit edilen şikâyetin ortadan kaldırılması için çalışma yapmak veya yapılacak çalışmalara katılım sağlayarak destek olmak.
13-) Gerektiğinde Şikâyet yönetim temsilcisi ile birlikte, Üye şikâyetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, bu çözümleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna işlemek, gelecekte oluşmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak.
14-) Şikâyetin çözümüne yönelik aksiyonları Şikâyet Veri Tabanı Formuna kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak.
15-) Üye memnuniyeti odaklı çalışmak.
♦ ETSO’yu dışarıdan arayanların, telefon santrali aracılığı ile ilgili birimlerle görüşmesi ve iletişim kurması işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlar.
♦ Günlük yerel ve ulusal haberleri takip etmek, haber arşivi yapmak,
♦ Faks, e-mail, kargo, vs. belgelerin kayıtlarını tutmak ve düzenli şekilde arşivlenmesini ve korunmasını sağlamak, Arşiv kayıtlarını tutmak.
♦ Kurumu temsil ettiğini göz ardı etmeyerek insanlara iyi niyetli yaklaşmak, sabırlı, güler yüzlü olmak kendine ve giyimine özen göstermek,
♦ Akreditasyon Sorumlusuna gerekli konularda yardımcı olmak, yokluğunda vekalet etmek.
♦ Basın, Yayın ve Haberleşme Sorumlusuna gerekli konularda yardımcı olmak, yokluğunda vekalet etmek.
♦ Bilgisayar, faks, fotokopinin ve telefonların idaresi sağlamak,
♦ Gelen e-mail, faks ve postaların Genel Sekretere ulaştırılmasını sağlamak,
♦ Telefon, fotokopi ve bilgisayarların özel işlerde kullanılmasının engellemek,
♦ Elektronik belge yönetim sisteminde evrakların birimler arasında transferini gerçekleştirmek,
♦ Odamızın abone olduğu gazete ve dergilerin alınmasını sağlamak ve ilgili birimlere ulaştırmak,
♦ Oda sicil dosyalarını birimlerin ihtiyacına sunmak,
♦ Genel Sekreter tarafından kendisine iletilen Meslek Komitesi ve Müşterek meslek komitesi gündem ve hazirun listelerini hazırlamak, toplantı mesajlarını çekmek,
♦ Uygulamalı girişimcilik Eğitimi taleplerini almak ve Genel Sekretere iletmek.
♦ Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.
♦ Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği şikâyetleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna kayıt edilmesini sağlamak üzere Kalite Yönetim Temsilcisine yönlendirmek.
♦ Kendi sürecinde tespit edilen şikâyetin ortadan kaldırılması için çalışma yapmak veya yapılacak çalışmalara katılım sağlayarak destek olmak.
♦ Gerektiğinde Şikâyet yönetim temsilcisi ile birlikte, Üye şikâyetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, bu çözümleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna işlemek, gelecekte oluşmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak.
♦ Şikâyetin çözümüne yönelik aksiyonları Şikâyet Veri Tabanı Formuna kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak.
♦ Üye memnuniyeti odaklı çalışmak.
♦ Sigorta Acenteleri Levhaya Kayıt İşlemlerinin yürütülmesini ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlamak.
♦ Oda personeli mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri ifasında amacına uygun olarak kişisel veri işlemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Oda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını bilir ve buna göre hareket eder. İşlenen “Kişisel Veri” gizliliğini korur, “İlgili Kişiye” aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumludur.