Kapasite-Ekspertiz Raporu

Kapasite Raporu Nedir:

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç: 

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:

v28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

v5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

v6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

vYatırım Teşvik Belgesi,

vDahilde İşleme İzin Belgesi,

vGeçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

vYasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında

vMuhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

vResmi ve özel ihalelerde,

vYurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

vYurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

vTahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

vİmalatçı belgesi alımında,

vVergi incelemelerinde,

vKamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Raporun Geçerlilik Süresi ve Yenileme

vKapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. 

vKapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

vRaporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Kapasite Raporu Başvurusu

vKapasite raporu başvurusunda bulunmak için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olmak zorunludur.

vKapasite raporu başvurusu, "Kapasite Raporu Müracaat Formu" doldurularak, istenen belgelerle Araştırma ve Dış Ticaret Servisine elden teslim edilir.

vKapasite Raporu Müracaat Formu ve gerekli evrak listesine aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

Not: Mevzuat gereği, imalat sürecinde fiilen çalışan işçi sayısı 10 ve üzerinde olan işletmeler, "Kapasite Raporu" başvurularını doğrudan kapasite raporu düzenlenecek işletmenin bulunduğu yerdeki Sanayi Odasına yapmaları gerekmektedir.