KOSGEB Temsilciliği

YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere yönelik KOSGEB Destek ve Hizmetlerinin firma ziyaretleri, toplantı, seminer, panel, konferans gibi faaliyetlerle duyurulması ve tanıtılması,
2. İşletmelerin ziyaret edilerek KOSGEB tarafından hazırlanmış olan anketlerin uygulanıp elde edilen bilgilere göre işletmelerin durumlarının tespit edilmesi, kategorilere ayrılması,
3. KOSGEB 'E yeni başvuracak işletmelerin veri tabanı kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
4. KOSGEB 'e kayıtlı işletmelerin güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
5. İşletmeler tarafından KOSGEB Destekleri için yapılan başvuruların ön incelemesinin yapılarak, inceleme sonucunda başvurunun ilgili KOSGEB Birimine iletilmesi,
6. Hizmetlerin verilmesi sırasında oluşan bilgilerin kayıtlarının tutulması, KOSGEB 'in ilgili veri tabanlarına aktarılması,
7. Ulusal ve Uluslararası kaynaklardan desteklenen proje ve programların yürütülmesinde KOSGEB hizmet birimleri ile işbirliği yapılması,