Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

HKS Stok Kayıtları

HKS Stok Kayıtları —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2022 tarihli, 75332194 sayılı ve HKS Stok Kayıtları konulu yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgi yazısında; Hal Kayıt Sistemi üzerinden alınan verilere göre sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden sanayicilerin stoklarında fiili olarak bulunması mümkün olmayan geçmiş tarihlere ait önemli miktarda mal bulunduğu tespit edildiği ifade edilmekte ve sistem kayıtlarında yer alan ancak fiilen sanayicilerin stoklarında bulunmayan malların stok kayıtlarından düşülebilmesi için, bu mallardan; sınai üretimde kullanılmış olanların sınai işletmesine sevk bildirimlerinin, iç piyasaya sunulmuş olanların ise satış/sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılarak depo kayıtlarından çıkışının sağlanması gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı - HKS Stok Kayıtları [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/HKS-Stok-Kayitlari.pdf" title="HKS Stok Kayitlari"]