İAÇ Ruhsat Bildirimi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

10/07/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesince Belediye Başkanlığımızca verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının birer örnekleri kurumunuza bildirilmektedir.

Belediyemizce (MAYIS 2024) ayında verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları (Erzurum Spor Kültür Sanat Etkinlikleri İşletmeciliği Ticaret Sanayi Anonim Şirketi) ekte sunulmuştur.

Ek : İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları (6 Adet).pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası