ICS2 Webinarı

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 22.03.2024 tarihli ve 95267483 sayılı yazı. —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 22.03.2024 tarihli ve 95267483 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Avrupa Birliği (AB) İthalat Kontrol Sistemi-2'nin (Import Control SystemICS2) üçüncü aşamasına ilişkin olarak kamu kurumları ile iş dünyası temsilcilerine yönelik gerçekleştirilecek webinarın, 4 Nisan 2024 tarihinde saat 10:30'da yazıda yer alan çevrimiçi bağlantı üzerinden yapılmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.


EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı. (1sayfa).pdf