İhale İlan Duyurusu

İl Müdürlüğümüze bağlı Curling Spor Salonu içerisinde bulunan on bir (11) soyunma odasının Kamu İhale Kanununun 2886 Sayılı Kanunu 51/g bendi uyarınca pazarlık usülü ile kiralama işi —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

Erzurum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden,
İl  Müdürlüğümüze  bağlı  Curling  Spor  Salonu  içerisinde  bulunan  on  bir  (11)  soyunma odasının Kamu İhale Kanununun 2886 Sayılı Kanunu 51/g bendi uyarınca pazarlık usülü ile kiralama işi 10.07.2024  Çarşamba  günü  saat  14.30  'da  İl  Müdürlüğümüzde  yapılacaktır.

Ek: İhale İlan Metni, Kiralama Şartnamesi, Teklif ve Kiralanacak Soyunma Odaları Çizelgesi (8 Sayfa).pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası