İhale İlan Duyurusu

İl Müdürlüğümüze bağlı Yakutiye Buz Hokeyi Salonu içerisinde bulunan bir (1) soyunma odasının Kamu İhale Kanununun 2886 Sayılı Kanunu 51/g bendi uyarınca pazarlık usülü ile kiralama işi —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

Erzurum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinade;

İl  Müdürlüğümüze  bağlı  Yakutiye  Buz  Hokeyi  Salonu  içerisinde  bulunan  bir  (1)  soyunma odasının Kamu İhale Kanununun 2886 Sayılı Kanunu 51/g bendi uyarınca pazarlık usülü ile kiralama işi 10.07.2024  Çarşamba  günü  saat  11.00  'da  İl  Müdürlüğümüzde  yapılacaktır.

Ek: İhale İlan Metni, Kiralama Şartnamesi, Teklif ve Kiralanacak Soyunma Odaları Çizelgesi (6 Sayfa).pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası