Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

"İş Etiği ve Uyum Uygulamaları" Semineri Hk

"İş Etiği ve Uyum Uygulamaları" Semineri Hk —  Erzurum TSO

22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te internet üzerinden "Uluslararası Rekabette Sürdürülebilir Ticaretin Kapısı: İş Etiği ve Uyum Uygulamaları" semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerde; TOBB üyeleri ve paydaşları iş etiği ve uyum konularında bilgilendirilecek ve bu alandaki faaliyetlerin özellikle uluslararası rekabette kurumlara sağlayacağı avantajlar anlatılacaktır. Ayrıca etkin bir etik ve uyum programının temel unsurlarından da bahsedilerek, seminer sonunda KOBİ'lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

EK: resmi yazı v1 (1 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Is-Etigi-ve-Uyum-Uygulamalari-Semineri-Hk..pdf" title="Is Etigi ve Uyum Uygulamalari Semineri Hk."]