İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 11.06.2024 tarihli ve 97725255 yazı. —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 11.06.2024 tarihli ve 97725255 yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Avrupa Birliği İthalat Kontrol Sistemi'nin (ICS2) üçüncü sürümü ve anılan sürüme ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından Türk ticaret erbabına yönelik 4 Nisan 2024 tarihinde bir webinar gerçekleştirildiği açıklanmıştır.

Yazıda devamla, söz konusu webinara ilişkin bilgilendirme metni ile sık sorulan sorular ve cevaplarının da yazı ekinde iletildiği belirtilmiştir.

EK: 1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı.pdf

       2- ICS2 Duyuru Metni (2 sayfa).pdf

       3- ICS2 Sık Sorulan Sorular (6 sayfa).pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası