Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Lastiklerin Etiketlenmesi Hakkında

Lastiklerin Etiketlenmesi Hakkında —  Erzurum TSO

İlgi : Lastik Etiketlemesi Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgi yazı ve 13.04.2023 tarihli "Lastik Etiketlemesi Hakkında Sektörel Bilgilendirme" konulu yazı ile Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik'te (AB/2020/740) düzenleme altına alınan hükümlere aykırı hareket ederek piyasaya lastik arz ettiği tespit edilen ilgili iktisadi işletmecilerden riskin büyüklüğü ile orantılı olarak riskin ortadan kaldırılması amacıyla uygun önlemlerin alınmasını talep edeceğini, söz konusu önlemlere bağlı olarak piyasa gözetim faaliyetleri gerçekleştirileceğini ve 7223 sayılı Kanun'da düzenlenen idari para cezaları uygulanacağını bildirmiştir.