Mavi Nokta Ağı

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 22.05.2024 tarihli ve 97019110 sayılı yazı. —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 22.05.2024 tarihli ve 97019110 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel ölçekte altyapı yatırımlarının artması karşısında; ABD, Japonya, Avustralya ve Birleşik Krallık hükümetleri tarafından kurulan, şu anda İsviçre, İspanya ve son olarak ülkemizin de katılımıyla, Yönlendirme Komitesini oluşturan üye sayısını yediye çıkaran Mavi Nokta Ağı (MNA)-(Blue Dot Network-BDN) girişimine dair bilgi verilmektedir.

Yazıda, MNA girişiminin hayata geçirilmesi süreci ve söz konusu girişim kapsamındaki projelerin sertifikasyonu prosedürüne ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

EK: 1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı.pdf

       2- Basın Bildirisi.pdf

       3- Sertifikasyon Çerçevesi Hakında Bilgi Notu (53 sayfa).pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası