Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Pazarlama ve Satış Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Pazarlama ve Satış Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Değişikliği —  Erzurum TSO
TOBB'dan gelen 23.08.2022 tarih ve 8400 sayılı yazı; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize iletilen yazıda, 16.8.2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanmasına ve satışına kısıtlama getirildiği belirtilmiştir. Söz konusu mevzuat değişikliğinin ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim. Saygılarımla,  

TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü Yazısı

 

Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.8.2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik değişikliği ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından otomobil ve arazi taşıtlarının doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bununla beraber, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilmesine ve satılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu çerçevede, mezkûr düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanmasına ve satışına kısıtlama getirilmiş olup ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin 16 Ağustos 2022 tarihinden önce kendi adlarına tescil edilmiş taşıtlarının satışının 15 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışı da ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce yapılamayacaktır.

Bu itibarla, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin idari yaptırıma maruz kalmamalarını teminen, bahse konu mevzuat değişikliği ile getirilen pazarlama ve satış kısıtlamaları konusunda üyesi oldukları meslek kuruluşları tarafından ivedilikle bilgilendirilmelerinin sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.