Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme ve Kamu Danışma Süreci

Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme ve Kamu Danışma Süreci —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.11.2023 tarihli ve 90648608 yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi çalışmaları kapsamında, BK tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde kamu danışma sürecinin başlatıldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, 5 Ocak 2024 tarihine kadar güncellenecek bahse konu STA'nın önceliklerine yönelik görüş bildirilmesinin amaçlandığı ve danışma sürecine ülkemizdeki ilgili paydaşların da katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Turkiye-Birlesik-Krallik-STA-Guncelleme-ve-Kamu-Danisma-Sureci.pdf" title="Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme ve Kamu Danışma Süreci"]