Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncellenmesi Müzakereleri - İç İstişare E-Posta Grubu Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 20.03.2024 tarihli ve 95110470 sayılı yazı. —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, Türkiye ile Birleşik Krallık (BK) arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın "dijital ticaret, hizmet ticareti ve yatırım" ile ilgili hususları da kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelere başlanması kararı açıklandığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Haziran ayında başlaması planlanan müzakerelere ilişkin Ticaret Bakanlığınca yürütülen hazırlık çalışmalarının hız kazandığı ve "vize, çalışma izni ve oturma izni gibi giriş ve geçici kalışa ilişkin izin ve süreçlerde" yaşanan sorunlar ve olası iyileştirme taleplerinin oluşturulması amacıyla uygun görülen konulara ilişkin olabilecek görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 1 Nisan 2024 tarihine kadar Odamıza (E-posta: info@erzurumtso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası