Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

WIPO-Tarım ve Besin Teknolojileri Endüstrilerini Konu Alan Webinar Serisi

WIPO-Tarım ve Besin Teknolojileri Endüstrilerini Konu Alan Webinar Serisi —  Erzurum TSO

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Gelişmiş Ülkeler ve Geçiş Ülkeleri Bölümü'nden alınan ekli e-posta mesajında, tarım ve besin teknolojileri endüstrilerini konu alan beş haftalık bir webinar serisi düzenleneceği iletilmektedir. Bu kapsamda döngüsel ekonomi, sürdürülebilir paketleme, bitki temelli besinler, araştırma, geliştirme ve izlenebilirlik sistemleri gibi tarım ve besin teknolojilerinde farklı gelişmelerin ele alınacağı webinar serisinin ilk bölümünün 7 Ekim 2022 tarihinde "fikri mülkiyet yoluyla döngüsel ekonominin etkilerinin güçlendirilmesi" başlığıyla yapılacağı belirtilmektedir.

E-posta mesajında ayrıca, sözkonusu webinarların tarım ve besin teknolojileri endüstrilerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelere, "startup" ve "spin-off"lara duyurulmasından şükran duyulacağı belirtilmektedir. Bu amaçla üye ülkelerce istifade edilmek üzere alınan örnek sosyal medya mesajları ve banner reklam örnekleri ekte sunulmakta olup, ihtiyaç duyulması halinde bunların tercüme ve uyarlamalarının yapılabileceği ekli e-posta mesajında ifade edilmektedir.

İngilizce olarak düzenlenecek webinarlara katılım için https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_SGszyJxAQBKJlR8rl6XQ-Q adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.