Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Hakkında

Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Hakkında —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 01.07.2022 tarihli, 76096975 sayılı ve Yurt İçi Fuar (Birleşik Stand) konulu yazısı.

Ekte bir örneği yer alan Ticaret Bakanlığı'nın yazısı ile, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenen yurt içi fuarlarda Bakanlık gözlemcileri tarafından, katılımcıların paylaşımlı stand ile fuarlara iştirak ettiklerinin tespit edilmesinden bahisle; herhangi bir yapı gereciyle ayrılmamış olan bir standda birden fazla katılımcı yer alacak şekilde toplu katılım-paylaşımlı stand ile fuara iştirak eden katılımcıların Bakanlık desteklerinden faydalanmasının mezkur mevzuat hükümlerince mümkün bulunmadığı bildirilmekte ve konunun üyelere duyurulması talep edilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı'nın E-82877844-454.09-00076096975 sayılı ve Yurt İçi Fuar (Birleşik Stand) konulu yazısı

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Yurt-Ici-Fuarlarin-Desteklenmesi-Hakkinda.pdf" title="Yurt Ici Fuarlarin Desteklenmesi Hakkinda"]