Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler Hk.

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler Hk. —  Erzurum TSO

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 56 ıncı maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan "Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslarda Birlik Tarafından Belirlenecek Ücret Ve Hadler Eki"nde düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında;

Başvuru ücretleri;

Yetki belgesi başvurusu için 2000,- TL (İkibin Türk Lirası),

Ana fuar takvimi başvurusu için 1.250,-TL (Binikiyüzelli Türk Lirası),

Fuar takvimine ekleme başvurusu için 4.250,- TL (Dörtbinikiyüzelli Türk Lirası),

Değişiklik ve iptal başvurusu için 4.250,- TL (Dörtbinikiyüzelli Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.

Ödenmiş sermaye tutarı;

Usul ve Esasların 9/1-c maddesinde belirtilen ödenmiş sermaye tutarı 1.000.000,- TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak uygulanacak olup, Geçici Madde 2 gereği, 31.12.2023 tarihine kadar bu koşulu sağlamaları ve bu durumu 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir veya bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenecek rapor ile belgelemeleri gerekmektedir. 31.12.2023 tarihine kadar bu koşulu sağlayamayan düzenleyicilerin yetki belgeleri iptal edilecektir.