Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

E-İhale Mevzuatı Eğitimi

E-İhale Mevzuatı Eğitimi —  Erzurum TSO

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), Ankara Üniversitesi'nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanında sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir.

Merkezimiz bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile 01 - 02 Aralık 2022 tarihleri arasında (yüz yüze) "E-İhale Mevzuatı Eğitimi" gerçekleştirecektir.

Kamu ihalelerinde görevli personelin bilgilerinin güncellenmesi açısından büyük önem taşıyan ve ekte detayları bulunan bu ücretli eğitime, Kurumunuza bağlı teşkilat ve/veya birimlerden katılımı uygun görülecek personelinize ait bilgilerin tarafımıza bildirilmesi hususunda bilgilerinize ve gereği için saygılarımla arz ederim.

Ek: Eğitim Tanıtım Yazısı (2 Sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/EK-1-3.pdf" title="EK-1"]