Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Metroloji ve Standart İşleri (Genel)

Metroloji ve Standart İşleri (Genel) —  Erzurum TSO
Erzurum Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre: ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir.

Bu nedenle İlimiz sınırları içerisinde bulunan ölçü aletlerine yönelik yapılacak muayene başvurularında;

  • Su dışındaki sıvıların miktarlaıınm siü-ekli ve dinamik ölçümü içiı1 ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçtan) sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kaplan, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantan kullanmakta olan kişi/finna/kurum/kuruluşun TSE Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğüne başv1mıda bulunmaları gerekmektedir.
  • Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri. 5 kg'a kadar (5kg dahil) hassas olmayan kitle ölçüleri. yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar. ibreli teraziler ile Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kumlan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan. Hl ve iV üncü smıf otomatik olmayan elektronik tartı aletlerini kullanmakta olan kişi/fırına/kurum/kuruluşun (İlimiz sınırları içinde Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu bulunmaması sebebiyle) İl Müdürlüğümüze başvuruda buluım1aları gerekmektedir.
  • Elektirik, Su sayaçlarını dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine, dağıtımdan sorumlu işletmeye veya dağıtım ağı dışında kullanan sonımlu kullanıcıların İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunmaları gerekınektedi

- Gaz sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine, dağıtımdan sorumlu işletmeye veya

dağıtım ağı dışında kullanan sorumlu kullanıcılann Erzunıın il sınırları içinde gaz sayaçları ölçüm nıa ası olmadığmdan ölçüm masası bulunan İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları ve söz konusu başvunıyu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Tartım kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip Ill ve IV üncü sınıf otomatik olmayan (pazar yerlerinde kullanılanlar hariç) tüm elektronik tartı aletlen. 1 ve lI nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ve otomatik tartı aletleri için Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servisine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  • Isı Sayaçlan için Isı Sayacı Yetkili Muayene Servisine başvuruda bulunmaları gerekme
  • Hız İhlal Tespit Cihazlan için Türk Standartları Enstitüsüne başvuruda bulunmaları

Bu Kapsamda Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır.