Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

2024-2028 Ticaretin Kolaylaştırılması Eylem Planı

2024-2028 Ticaretin Kolaylaştırılması Eylem Planı —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 30.11.2023 tarihli ve 91447280 sayılı yazı.

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın ilgili hükmü gereği Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, 3 Aralık 2016 tarihli ve 2016/27 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur.

Bununla birlikte, 13 Nisan 2019 tarihli ve 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile anılan Kurul'un ismi, "Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi" şeklinde değiştirilmiştir.

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, gümrük ve ticaret işlemlerinde şeffaflık ve öngörülebilirliğin sağlanması, gümrük ve ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi, ticari maliyetlerin azaltılması, kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, teknolojik ve uluslararası gelişmelerin takibi vb. konularda faaliyetlerini sürdürmektedir. Komite üyeleri arasında yer alan Birliğimiz tarafından Komite'nin tüm faaliyetlerine katılım sağlanmakta olup, Odalarımızın/Borsalarımızın da görüşleri alınmak suretiyle özel sektörün görüş, öneri ve değerlendirmeleri Komiteye sunulmaktadır.

İlgi'de kayıtlı yazıda, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi tarafından çalışmaları tamamlanan ve mezkur konulardaki eylemleri içeren 2024-2028 Ticaretin Kolaylaştırılması Eylem Planı'nın, 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Komite'nin Genel Kurulu'nda kabul edildiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, hizmete özel olmak ve Odanızın/Borsanızın ilgili birimlerinde yapılacak çalışmalarda dikkate alınmak kaydı ile 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planının bir örneği ekte sunulmaktadır.

EK: 2024-2028 Eylem Planı Nihai (12 sayfa)

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/2024-2028-Ticaretin-Kolaylastirilmasi-Eylem-Plani.pdf" title="2024-2028 Ticaretin Kolaylaştırılması Eylem Planı"]