İhale Duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 31.01.2024 tarihli ve 2024/191 sayılı Kararı gereğince; —  Erzurum TSO

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı'ndan gelen yazıya istinaden;


Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 31.01.2024 tarihli ve 2024/191 sayılı Kararı gereğince; 31 Mart 2024 Pazar günü ilinizde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılacak Birleşik Oy Pusulaları ile Görme Engelli Oy Kullanma Şablonlarının Hazırlanması İle Basım ve Dağıtımı İşi İhaleleri Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır, söz konusu işi yapabilecek matbaa ve basım işi ile iştigal eden üyelerimizin bilgisine rica ederiz.


Not: İhaler ili ilgili ayrıntılı bilgiye www.dmo.gov.tr adresinden ulaşılabilir.


Ek: 7069978.pdf