Morityus/İhale

Morityus’ ta yatırım fırsatları ve ihale ilanları —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 01.02.2024 tarihli ve E-68460249-724.01.01-00093576219 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısı ekinde Birliğimize iletilen Morityus’ ta yatırım fırsatları ve ihale ilanları ekte sunulmuştur.

EK: 1- Morityus_İhale_Ek_Nota 2 Eki.pdf (1 sayfa)
2- Morityus_İhale_Ek_Nota 2.pdf (1 sayfa)