Suudi Arabistan Kamu İhaleleri Kapsamında Bölgesel Yönetim Merkezi Düzenlemesi

  • Kategori : Erzurum TSO
  • 05/02/2024
  • Yazar :
  • 165 Görüntüleme
Suudi Arabistan Kamu İhaleleri Kapsamında Bölgesel Yönetim Merkezi Düzenlemesi —  Erzurum TSO

TOBB'dan gelen 10.01.2024 tarih ve E-379 sayılı yazı;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 04.01.2024 tarih ve 92645003 sayılı yazısı. İlgi yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Suudi Arabistan'da (SA) 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kamu bütçesinden harcama yapan kurumların bölgesel yönetim merkezi SA'da olmayan yabancı şirketlerle ve ticari kuruluşlarla olan sözleşmelerinin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren durdurulmasının hedeflendiği iletilmiş ve SA'da bölgesel merkezi olmayan şirketlerle yapılacak sözleşmeleri düzenleyen mevzuatın onaylandığı bilgisine yer verildiği ifade edilmektedir. Söz konusu düzenleme kamu bütçesinden finanse edilen ve SA Kamu Alımları Kanunu kapsamında yapılan ihaleler için öngörülse de, ARAMCO ve Kamu Varlık Fonuna (PIF) bağlı şirketler gibi anılan kanunun dışında olan doğrudan ya da dolaylı şekilde kamuya ait şirketler tarafından "gönüllü" olarak uygulanabileceği belirtilmekte olup, detaylı bilgi ekte iletilmektedir. İlave bilgi için Riyad Ticaret Müşavirliğimiz (riyad@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir. Ticaret Bakanlığı'nın yazısında konuyla ilgili firmaların e-posta ile bilgilendirilmesi ifade edilmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.