Taşınmaz Satış İhalesi

  • Kategori : Erzurum TSO
  • 02/02/2024
  • Yazar :
  • 119 Görüntüleme
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., Erzurum Ptt Başmüdürlüğü, Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre; Mülkiyeti Şirketimize ait Erzurum İli, Yakutiye ilçesi, Gez Mahallesi tapuda 272 ada, 7 parselde kayıtlı 686,38 m2 arsa ve aynı arsa —  Erzurum TSO
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., Erzurum Ptt Başmüdürlüğü, Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre; Mülkiyeti Şirketimize ait Erzurum İli, Yakutiye ilçesi, Gez Mahallesi tapuda 272 ada, 7 parselde kayıtlı 686,38 m2 arsa ve aynı arsa üzerinde 3.550,00 m2 bina alanlı bodrum dahil 7 katlı bahçe kargir hane nitelikli , atıl ve metruk durumda bulunan Kazım Karabekir PTT binasının yola terk miktarı dikkate alınarak Şirketimize gelir getirmesi amacı ile arsası ile birlikte net 14.300.000,00 TL muhammen bedel üzerinden ihale ilanında “Taşınmazın Deprem dayanıklılığı bulunmamaktadır” ibaresine yer verilerek İlanlı açık İhale Usulü ile (Kapalı Zarf Teklif, Açık artırma) satışının yapılması için Genel Müdürlüğümüzden yetki alınmış söz konusu taşınmazın en son yapılan değerlemesinde de arsa ve bina bedeli toplam 14.300.000,00 TL olarak tespit edilmesi hasebi ile 14.300.000,00 TL muhammen bedelle ihale yoluyla satış ihalesi 12.02.2024 tarihinde saat 14.00’de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. İlgililere duyurulur.