Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Almanya Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası

Almanya Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 19.07.2022 tarihli ve 76474188 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Almanya tarafından küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunması amacıyla hazırlanan ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası hakkında bilgi verilmektedir.

Buna ilaveten, söz konusu yasanın Türkçe tercümesi de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası web sitesinden temin edilerek ekte ayrıca sunulmuştur. (Link: https://www.dtr-ihk.de/tr/bilgi-koesesi/tedarik-zincirlerindegerekli-oezeni-goesterme-yuekuemlueluegue-kanunu-lksg)

EK: 1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı 2- Soru Cevap Metni 1 (4 sayfa) 3- Soru Cevap Metni 2 (6 sayfa) 4- Gayri Resmi İngilizce Tercüme (23 sayfa) 5- Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası Türkçe Çevirisi (21 sayfa)

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Almanya-Tedarik-Zinciri-Ozen-Yukumlulugu-Yasasi.pdf" title="Almanya Tedarik Zinciri Ozen Yukumlulugu Yasasi"]