Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Anaklia Derin Deniz Limanı Projesi hk. - Gürcistan

Anaklia Derin Deniz Limanı Projesi hk. - Gürcistan —  Erzurum TSO

İlgi : Dışişleri Bakanlığı'nın 09.03.2023 tarih ve 35756947 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir Nota'ya atfen, Anaklia Derin Deniz Limanı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Projesi için özel sektör ortağı seçim sürecinin başladığı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiye "www.economy.ge/?page=economy&s=149&lang=en" web bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.