Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı İle Görüşme

Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı İle Görüşme —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 17.05.2023 tarih ve 00085509219 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen yazıya atfen, Arjantin'de yaşanan ekonomik istikrarsızlık ve döviz rezervi sorunları nedeniyle, Arjantinli ithalatçı firmaların Arjantin makamlarından ithalat lisansı temin etmekte zorlandıkları, söz konusu lisansların mal ithalatı için 90 gün, hizmet ihracatı için 60 gün veya Arjantin makamlarının takdirine göre daha uzun sürelerde lisans temin edilebildiği, ithalat bedellerinin ürünün niteliğine göre değişmekle birlikte ürünün sevk edilmesinden 180 gün veya daha sonra ödenebildiği, bu kapsamda firmaların Arjantin makamlarından gerekli ithalat izinlerini alabilmeleri için Büyükelçiliğimiz ve Müşavirliğimizce girişimlerde bulunulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla; 8 Mayıs 2023 tarihinde Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı ile Buenos Aires Büyükelçimiz arasında bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmeye Müşavirliğimizce de katılım sağlandığı kaydedilmektedir.

Anılan görüşmede, * Sayın Büyükelçimiz tarafından, ikili ticaret hacminin 2022 yılında 1,2 milyar dolara ulaştığı ve Arjantin'e sanayi ürünleri ihraç ederken Arjantin'den tarım ürünleri ithal edildiği, * Arjantin'de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Arjantin makamları tarafından nihai tüketim ürünleri yerine üretime dönük ürünlerin ithalatı konusunda daha ılımlı bir yaklaşım sergilenmekte olduğu ve bu kapsamda, ülkenin üretimine önem verildiği için , ülke sanayisinin üretimine yönelik ürünlerimizin ihraç edildiği ve nihai ürün ihraç edilmediği, * Ülkemizden Arjantin'e yönelik son dönemde ilginin önemli ölçüde arttığı, nitekim 22-23 Mayıs 2023 tarihlerinde Uludağ İhracatçı Birliği tarafından Otomotiv Sektörel Heyetinin düzenleneceği, * Yatırım konusuna ilgi duyan Türk firmalarının olduğu, stratejik altyapı projesi olan La Pampa Nestor Kirshner boru hattı projesinde Türk personelin çalıştığı, * Ülkemizin Gümrük Birliği üyesi olması nedeniyle AB ile aynı kalitede üretim yaptığı, ürünlerimizin fiyat avantajına sahip olduğu, * 4-5 saatlik uçuş mesafesinde 60 civarında ülke bulunduğu ve ülkemizin Arjantin için önemli bir pazar olduğu ve aynı şekilde ülkemizin de Arjantin'i Latin Amerika için önemli bir ülke olarak değerlendirdiği, * Ülkemizin sadece mal ihraç etmeye çalışan bir ülke olarak algılanmaması gerektiği, aynı zamanda Arjantin'in güvenilir bir ticaret ortağı olduğu, yatırımcılarımızın Arjantin'e de kayda değer ilgisi bulunduğu, hemen her hafta bir firmamızla telekonferans üzerinden görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Sayın Büyükelçimiz tarafından, Arjantin-Türkiye ilişkilerinin tarihi bir derinliğinin bulunduğu, bu çerçevede ticari ve ekonomik bağların önemli bir boyut oluşturduğu, bu boyutu geliştirme konusunda Arjantin tarafından son dönemde uygulamaya konulan ithalat izin sisteminin bir sınama teşkil ettiği, Arjantin ekonomisindeki gelişmelerin izlendiği ve atılan adımları anlamakla birlikte Arjantin için çok önemli olan tarım alanındaki üretim kapasitesini geliştirme amaçlı makina ve aksam ihracatımızın hayata geçirilemediği, bu konuda Arjantinli ithalatçı firmaların Büyükelçiliğimize başvurarak ithalat lisansı alınması konusunda yardım talep ettiği belirtilerek Sayın Müsteşar'ın sorusu üzerine Arjantin'in üretimine katkı sağlayacak olan firmaların ithalat lisans başvuruları konusunda Bakanlıklarının yardımlarından memnuniyet duyulacağı, ayrıca Ticaret Müşavirliğimiz ile Bakanlıkları arasında doğrudan bir iletişim kanalı kurulmasının faydalı olacağı vurgulanmıştır.

Sayın Müsteşar tarafından, ülkemiz ile ilişkilerin diplomatik kanallar vasıtasıyla geliştirilmek istendiği, Arjantin'in çok kritik bir dönemden geçtiği, kuraklık ve döviz sorunu nedeniyle ithalat izinleri konusunda belirli kriterler çerçevesinde önceliklendirme yapıldığı, Büyükelçimizce gündeme getirilen dosyaların tamamının üretime yönelik olduğu, ithalat izinlerinde Türkçe bilen bir yetkili tarafından ithalatı artan ürünlerde lisans verilmesinin durdurulduğu, dolar sorunu çözülene kadar firmaların beklemesinin gerektiği, firmaların fazla lisans başvurusunda bulunmamasının uygun olacağı, diğer bir ifadeyle ihracat yapılmaması, pek çok firmanın SIRA başvurularının onaylanabilmesi için mahkemeye başvurduğu ifade edilmiştir. Görüşme sonucunda Büyükelçimizin önerisi üzerine anılan Bakanlık yetkilisinin Ticaret Müşavirliğimizle doğrudan iletişime geçebileceği belirtilmektedir.