Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Arjantin-Türkiye Ticaret Odası hk.

Arjantin-Türkiye Ticaret Odası hk. —  Erzurum TSO

İlgi : a) 31.10.2022 tarih ve 11315 sayılı yazımız. b) T. C. Ankara 24. İdare Mahkemesi'nin 08.11.2023 tarihli ve E:2023/413, K:2023/1600 sayılı Kararı. c) Ticaret Bakanlığı'nın 14.12.2023 tarih ve sayılı yazısı.

İlgi (a)'da yer alan duyuruda yer alan hususun, T. C. Ankara 24. İdare Mahkemesi'nin 08.11.2023 tarihli ve E:2023/413, K:2023/1600 sayılı Kararı ile iptaline karar verildiği bildirilmektedir. Bu çerçevede, 31.10.2022 tarih ve 11315 sayılı yazımız ile "Arjantin-Türkiye Ticaret Odası" hakkında Oda ve Borsalarımıza yapılan duyurunun, (halihazırda varsa) Odanız/Borsanız web sitesinden kaldırılması gerekmektedir.