Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı —  Erzurum TSO

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile yeniden düzenlendiği bildirilmiş olup, bu değişiklikle birlikte uygulamada eşgüdümü sağlayabilmek adına Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)'de de gerekli değişikliğin yapılması gerektiği iletilmiştir.

Bu kapsamda, ekte takdim edilen Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ taslağını ilgili meslek komitelerinize duyurmanızı ve tarafınıza iletilen görüşleri 27.01.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar Birliğimize (sanel.ala@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK: 1- Tebliğ taslak metni (1 sayfa) 2- Karşılaştırma tablosu (2 sayfa)

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/367-_-11.01.2023-_-Asansorlerin-Tasarimina-Iliskin-Usul-ve-Esaslara-Dair-Teblig-Taslagi.pdf" title="[367] _ 11.01.2023 _ Asansorlerin Tasarimina Iliskin Usul ve Esaslara Dair Teblig Taslagi"]