Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

B.Baş-K.Baş Deri, Sakaktat Bağırsak Satışı Hak.

B.Baş-K.Baş Deri, Sakaktat Bağırsak Satışı Hak. —  Erzurum TSO

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

2023 yılı 01/05/2023-30/07/2023 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan deri (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünlerinin satışı (Mayıs-Haziran-Temmuz/2023 döneminde üretilecek Hayvansal Yağlar hariç) Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online sistem ile satışları gerçekleştirilecektir.

• Mayıs-Haziran-Temmuz 2023 dönemini kapsayacak şekilde yapılan ihalelerin gerekirse Alıcı firma ile yeni bir sözleşme imzalamaya gerek kalmaksızın aynı fiyat ve şartlarla Kurumun uygun görmesi halinde 1 ay daha uzatılabilecektir.

• Kombinamızca büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan deri ve sakatatların dişi-erkek ayrımı yapılarak şartnamede yer alan hususlar çerçevesinde satışlar yapılacaktır.(Online ihalelerde verilen teklif fiyatı büyükbaş erkek hayvan deri ve sakatatları için verilmiş kabul edilecek olup , büyükbaş dişi hayvan deri ve sakatatlarında bu fiyatın %75'i uygulanacaktır.)

Bu dönemlerde üretilecek olan; a)Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) 11 Nisan 2023 Salı günü saat 10:00'da, b)Küçükbaş hayvan derileri 11 Nisan 2023 Salı günü saat 14:00'te, c)Küçükbaş hayvan bağırsakları 11 Nisan 2023 Salı günü saat 16:00'da, ç)Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri(Hayvansal yağlar hariç) 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da, d)Küçükbaş hayvan sakatatları 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00'te, Online sistem ile satışları gerçekleştirilecektir.

Online sistem ile satış yapılacağından ve bazı kısımlar revize edildiğinden firmaların tedarik ettiği Şartnameleri(revize edilmiş) iyice okuyup anlamaları gerekmektedir. (Şartname , Geçici Teminat Miktarları, Evrak Son Teslim Tarihi 03/04/2023 tarihi Pazartesi günü saat 14:00, Ön Teklif Verme Teslim Tarih ve Saati bilgilerine"www.esk.gov.tr adresi Duyurular Kısmından" ulaşılabilir.