Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

B.Baş-K.Baş Deri, Sakaktat, Bağırsak ve Yağ Satışı Hak.

B.Baş-K.Baş Deri, Sakaktat, Bağırsak ve Yağ Satışı Hak. —  Erzurum TSO

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

2024 yılı 01/01/2024-31/03/2024 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan deri (kelle derisi dahil),sakatat ve yağ ürünlerinin satışı Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online sistem ile satışları gerçekleştirilecektir.

a) Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2024 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan 3 (üç) aylık dönem (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılabilecektir) içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deri (kelle derisi dâhil), büyükbaş hayvan sakatat, yan ürünler ve yağları, küçükbaş hayvan deri ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı online teklif toplama yöntemi ile satışa sunulacaktır.

b) Büyükbaş sırttan düşme hayvan derileri ve büyükbaş hayvan sakatatları dişi-erkek ayrımı yapılarak satışa sunulacaktır. Online ihalelerde verilen teklif fiyatı erkek hayvan deri ve sakatatları için verilmiş kabul edilecek olup, dişi hayvan derilerinde bu fiyatın %75'i uygulanacaktır. (Örnek: Erkek hayvan deri ve sakatatları için verilen teklifin 100 TL olması durumunda dişi hayvan derileri için 75 TL fiyat uygulanacaktır.)

c) Başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almakta olup evraklar 07/12/2023 tarihi Perşembe günü saat 14:00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.

İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan, İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi, İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi, Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi, Alıcı, katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurumca belirlenen tutardaki geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekontu Kuruma teslim edecektir.

a) Başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.

b) Ön teklifler 11 Aralık 2023 tarihi Saat 10:00 ile 12 Aralık 2023 Saat 16:00 tarihleri arasında verilecektir. c) Online teklif toplama tarihleri: Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri İhalesi: 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10:00 Küçükbaş Hayvan Deri İhalesi : 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14:00 Küçükbaş Hayvan Bağırsak İhalesi : 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 16:00 Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünler İhalesi: 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 10:00 Küçükbaş Hayvan Sakatat İhalesi 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 14:00 Büyükbaş Hayvansal Yağlar İhalesi : 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 16:00 7. Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.