Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Bataryalar ile atık bataryalara ilişkin Yönetmelik

Bataryalar ile atık bataryalara ilişkin Yönetmelik —  Erzurum TSO

Ticaret Bakanlığının Birliğimize göndermiş olduğu yazıda; Avrupa Birliğinde bataryalar ile atık bataryalara ilişkin Yönetmeliğin, 28 Temmuz 2023 tarihli ve L 191/1 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik ile bataryaların üretiminden yeniden kullanımına ve geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsünün düzenlenmesi, bataryaların daha güvenli ve sürdürülebilir olması ve AB'nin bataryalarda daha rekabetçi olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda; - Söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler; tüm atık taşınabilir piller, elektrikli araç bataryaları, endüstriyel bataryalar, çoğunlukla araçlar ve makineler için kullanılan marş, yıldırım ve ateşleme (SLI) bataryaları ile elektrikli bisikletler ve e-scooter'lar gibi hafif araçlar için bataryalar dahil olmak üzere tüm bataryalar için geçerli olacaktır. - Yönetmelik, yalnızca AB'de üretilen değil, AB pazarına sunulan tüm bataryaları kapsamaktadır. Bu sebeple, AB pazarına arz edilen ürünlerde olduğu gibi uygunluk değerlendirme prosedürleri ve onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla ürün mevzuat uyumunun gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. - Bataryaların tüm yaşam döngüsünün ele alınması, bataryaların kullanım ömrü sonlandıktan sonra nasıl muamele edileceğine ilişkin düzenlemeleri de gerektirdiğinden, geri dönüşüm pazarlarının ve atık bataryalardan elde edilen ikincil ham madde için pazar oluşturulmasının desteklenmesi beklenmektedir. - Üreticilerin, AB pazarına ilk kez sundukları bataryalara ilişkin Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (Extended Producer Responsibility-EPR) getirilmektedir. - Bataryaların izlenebilmesi amacıyla, bataryaların modeli, içeriği ve geri dönüşüm koşulları gibi detaylı bilgilerin yer aldığı Dijital Batarya Pasaportu uygulamasına geçilecektir. - Yönetmelikte belirlenen dönemler sonrasında, bataryaların içeriğindeki kobalt, nikel, kurşun ve lityumun ne oranda atık bataryalardan elde edilebileceğine dair kurallar getirilmektedir.

EK: Bataryalar ve Atık Bataryalara İlişkin Yönetmelik (117 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Bataryalar-ile-atik-bataryalara-iliskin-Yonetmelik.pdf" title="Bataryalar ile atık bataryalara ilişkin Yönetmelik"]