Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.05.2024 tarihli ve 96314090 sayılı yazı. —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.05.2024 tarihli ve 96314090 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiği belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Kararnameye erişim sağlanabilecek internet sitesinin bilgisi ve Kararnamenin gayri resmi tercümesi de iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı..pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası