Kategoriler

  • Genel Haberler
    1062
  • Genel Haberler1
    1

BORÇLU MÜKELLEFE YAPILANDIRMA KOLAYLIĞI

BORÇLU MÜKELLEFE YAPILANDIRMA KOLAYLIĞI —  Erzurum TSO

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret eden Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi mükelleflerine getirilen yapılandırma ve ödeme kolaylıklarını anlattı.

Gelir İdaresi Grup Müdürü Sefer Demir ve Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürü Hamit Demirölmez’le birlikte ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’i ziyaret eden Atabek, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7326 Sayılı Kanun kapsamında sunulan yapılandırma fırsatından faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini hatırlattı.

BORÇ FAİZİ YÜZDE 75 AZALIYOR Mükelleflere en iyi hizmeti sunmak için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Atabek şunları söyledi; “7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık yüzde 75 oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor.” Kanunun kapsamında kesinleşmemiş İhtilaflı vergi alacaklarının da dava aşamasına göre yapılandırıldığını dile getiren Atabek, “İhtilaf vergi mahkemesinde (henüz karara bağlanmamış) ise; vergi aslının yüzde 50’sinin, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi halinde kalan yüzde 50 vergi aslından, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamından ve gecikme faizi ve gecikme zammından vazgeçilecek” dedi.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Ziyarette matrah ve vergi artırımıyla ilgili konulara da değinen Atabek, mükelleflerin 2016 ila 2020 yıllarında beyan ettikleri; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurum Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahlarını / vergilerini, kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeleri durumunda da, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağını vurguladı.

Yapılandırma kapsamındaki ödemelerin ne şekilde yapılacağını da anlatan Vergi Dairesi Başkanı Atabek şunları söyledi; “Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanılabilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında, Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor.”

İLK İKİ TAKSİTİ ÖDEMEYENİN YAPILANDIRMASI BOZULACAK Yapılandırma başvurularının Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine giderek veya posta yoluyla ya da yapılabileceğini dile getiren Atabek, “Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil)  tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Mükelleflerimiz, Kanunla ilgili her türlü sorusuna Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirler” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCELİK; “YAPILANDIRMA BENZERİ DESTEKLER DEVAM ETSİN” Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise yaklaşık 1 buçuk yıldan bu yana bütün dünyayı toplum sağlığı, sosyal yaşam ve ekonomik anlamda sarsan Kovit-19 salgınının iş dünyasına ve ekonomiye etkilerini azaltmak için alınan tedbirlerin üretim ve istihdamın devamı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bundan önce uygulanan 7256 sayılı yapılandırma kanunu gibi 7326 sayılı kanunun da borçlu firmalara ve mükelleflere bir nebze olsun nefes aldıracağını söyleyen Başkan Yücelik, pandeminin etkilerinin devam etmesi sebebiyle; ticaret erbabının ayakta kalabilmesi adına benzer desteklerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

ODA ÜYE AİDATLARINA DA YAPILANDIRMA Kanun kapsamında Oda üye aidatlarına da yapılandırma imkanı getirildiğini belirten Yücelik şöyle devam etti; “Üyelerimizin 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmemiş Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma imkanı getirilmiştir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimiz en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamıza başvurabilir. Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz aidat borçlarını peşin ve/veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecek. Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecek. Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin; ilk taksitini 1 Kasım 2021 tarihinde ödemek suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 31 Mart 2022 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir”.

“ERZURUMLU MÜKELLEF BORCUNA SADIK” Erzurum’daki mükelleflerin her zaman borcuna sadık olduğunu ve borcunu ödemek için daima samimi gayret gösterdiğini kaydeden Başkan Yücelik, istatistiklerin bunu doğruladığını belirterek şunları söyledi; “Bunu geçmiş yıllardaki vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarına baktığımızda rahatlıkla görürüz. İnşallah, gerek toplum sağlığımız açısından gerekse ekonomik anlamda dünyanın yaşadığı bu sıkıntılı süreci en kısa zamanda atlatır, ticaretimizi, üretim ve istihdamdaki istikrarımızı sürdürerek, sağlıklı ve güvenli bir geleceğe yol alırız.”

Başkan Yücelik ayrıca, “Milletimizin ve ülkemizin refahı, güvenliği, huzuru ve sağlığı için çaba gösterenler gibi son günlerde millet olarak bizlere büyük üzüntü yaşatan orman yangılarıyla canları pahasına mücadele eden herkese, ülkesi için ter döken, geleceği için çaba gösteren her bir ferdimize minnettarız” dedi.

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/7326-sayili-Kanun-Sunumu-2.7.2021-saat-11.00.pdf" title="7326 sayılı Kanun Sunumu 2.7.2021 saat 11.00"] [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/7326-SLAYTAdsiz-1.pdf"]