Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Bulgaristan Seçimleri

Bulgaristan Seçimleri —  Erzurum TSO
Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 09.09.2022 tarihli ve 37221 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazı ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nde 02 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ulusal Meclis seçimleri için ülkemizde sandık açılacağı bildirilerek oy kullanma ve sayım işlemleri ile güvenlik tedbirleri konuları başta olmak üzere işbirliği ve yardım sağlanması amacıyla ilgili kurumlarının bilgilendirilmesinin talep edildiği Valiliğimize bildirilmiş olup, yazıdan bir suret ilişikte gönderilmiştir. Ek: İlgi yazı (2 Sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Ilgi-yazi-2-Sayfa.pdf" title="İlgi yazı (2 Sayfa)"]