Çek Cumhuriyeti İnşaat Malzemelerine İlişkin Ulusal Düzenleme

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 31.05.2024 tarihli ve 97379073 sayılı yazınız. —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 31.05.2024 tarihli ve 97379073 sayılı yazınız.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Çek Cumhuriyeti'nde piyasaya sunulan belirli inşaat malzemeleri için teknik gereklilikleri belirleyen 163/2002 sayılı Tüzüğün ve ilgili mevzuatın 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Yazıda, Türkiye'de üretilen ürünlerin onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen veya bunlara eşdeğer olarak kabul edilen testlere uygun olmaları halinde Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı'nda üretilen ürünlerle aynı muameleyi görmesine imkan veren bir hükmün yer aldığı ifade edilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı.

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası