Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Cezayir Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı

Cezayir Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı —  Erzurum TSO

TOBB'dan gelen 09.08.2022 tarih ve E-34221550-720-8016 sayılı yazı

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 20.07.2022 tarihli ve 76501151 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 5-7 Eylül 2022 tarihlerinde Başkent Cezayir'de "Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı" düzenleneceği; söz konusu fuarın gıda endüstrisi, işleme ve imalat endüstrisi, tarım, tekstil ve hazır giyim, hayvan yetiştiriciliği ekipmanları, yenilebilir enerji, ilaç ve eczacılık endüstrisi, balıkçılık ve su ürünleri ekipmanları, atık işleme, mekanik, plastik işleme ve dijital endüstri sektörleri ile ilgili olduğu bildirilmektedir.

Anılan fuara katılmayı arzu eden firmaların, Cezayir Dış Ticareti Teşvik Ulusal Ajansı'nın (ALGEX) internet adresinde (https://www.algex.dz/invitation-micro-entreprise) yer alan formu doldurmaları gerekmekte olup; "dz.salon-microenterprise@algex.dz" e-posta adresinden ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.

Bilgilerinizi ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.