Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Cezayir'e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler Hk.

Cezayir'e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler Hk. —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 22.12.2022 tarihli ve 81198560 sayılı yazı.

Cezayir'e ithalatta Cezayir ithalatçı firmaları tarafından ithal edilmek istenen ürünlerin anılan ülke piyasasında bulunup bulunmadığına ilişkin araştırma yapılması zorunluluğunun ilgili ülke tarafından yürürlüğe konulmasından önce, ülkemizden Cezayir'e ihracatı gerçekleştirilmek üzere hazırlanan ve ihracatçılarımızın depolarında bekletilen mal ve ürünler hakkında yaşanan sorunlara dair, bir Odamızdan Birliğimize ulaşan bilgiler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş olup, konuya ilişkin Bakanlıktan ilgide kayıtlı cevabi yazı alınmıştır.

Yazıda, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı tarafından ulusal ürünler için elektronik interaktif bir platformun devreye alındı bilgisi verilmiştir. Bu kapsamda, Cezayir firmalarının ithal edecekleri ürünler için banka domisiliyasyon (ithalat öncesinde ithalatçı firma tarafından bankada açtırılması gerekli dosya) işlemini yapmadan önce, ithal edilecek ürünün ulusal piyasada bulunup bulunmadığının anılan Bakanlığın web sitesi aracılığıyla doğrulanması uygulamasının getirildiği açıklanmıştır.

Yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiye atfen, söz konusu uygulamanın Cezayir Bankalar Birliği'nin (ABEF) 24.04.2022 tarihli ekte bir örneği yer alan bildirimi ile yürürlüğe girmiş olduğu belirtilerek, ilgili tarihten önce açtırılmış ve onaylanmış ithalat dosyalarının yeni uygulamadan muaf tutulduğu kaydedilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu tarihten sonra açtırılmak istenen banka ithalat dosyalarında ilgili belgenin Cezayir Maliye ve Ticaret Bakanlığı'nın talimatı üzerine Cezayir bankaları tarafından istenmesinin zorunlu hale getirildiği vurgulanmıştır.

Bununla birlikte yazıda devamla, Cezayir'in ithalat bedeli ödemelerine ilişkin mevzuatı gereği 750 ABD Dolarını geçen ithalat ödemelerinin onaylı bir ithalat dosyası çerçevesinde banka kanalı ile yapılmasının gerektiği, bir teminata dayandırılmak suretiyle ithalat bedelinin en fazla %15'inin avans olarak ödenmesinin mümkün olduğu, bu kapsam dışındaki peşin ithalat ödemelerinin mer'i mevzuata uygun olmadığı ifade edilmiştir.

EK: Ek_ABEF Bildirimi-24.04.2022 (1 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Cezayir_e-Ihrac-Edilmek-Uzere-Bekleyen-Urunler-Hk..pdf" title="Cezayir_e Ihrac Edilmek Uzere Bekleyen Urunler Hk."]