Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler

Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 15.02.2023 tarihli ve 82796341 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, depremden etkilenen yükümlülerin mağduriyet yaşamamasını teminen, gümrük rejimleri ve uygulamaları kapsamında yükümlülük getiren ve hak düşümüne sebep olan sürelerin durdurulması/uzatılması ile transit rejimi kapsamındaki bazı para cezalarına dair tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya ilişkin bilgi verilmektedir.

EK: 1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı 2- Gönderilen Yazı Örneği (3 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Deprem-Felaketi-Sebebiyle-Uygulanacak-Islemler.pdf" title="Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler"]