Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Deprem Nedeniyle Faaliyette Olmayacak Gümrük Müdürlükler

Deprem Nedeniyle Faaliyette Olmayacak Gümrük Müdürlükler —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 17.02.2023 tarihli ve 82870892 sayılı yazı. İlgi'de kayıtlı yazıda, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile Antakya, Adıyaman, Islahiye ve Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüklerine ait hizmet binalarının kullanılamaz hale gelmesi ve mevcut koşullarda hizmet verilmesinin mümkün olmaması nedeniyle, adı geçen gümrük müdürlüklerince gerçekleştirilen işlemlerin, ikinci bir talimata kadar diğer gümrük müdürlüklerince yürütülmesinin Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu açıklanmıştır.

Yazıda devamla, anılan Bakanlığın 16.02.2023 tarihli ve 82844400 sayılı yazısı ile mezkur hususun tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bildirildiği belirtilmiştir.