Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Dış Ticarette Ürün Güvenliği

Dış Ticarette Ürün Güvenliği —  Erzurum TSO

Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen yazıda, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun yürürlük tarihinden bu yana Ticaret Bakanlığına, yurtdışındaki temsilciliklerinden, medya aracılığıyla veya bireysel şikayet yoluyla ihraç edilen ürünlerimizin uygun veya güvenli olmadığına ilişkin çok sayıda iddia ulaşmış olduğu bildirilmektedir. Yazıda ayrıca bir kısmı ihracat gerçekleştirilen ülkelerin yetkili otoritelerinin tespitlerini de içeren bu iddialar gün geçtikçe artmakta ve bu durum ihraç ürünlerimizin kalitesi ve güvenliğine şüphe düşürmekte ve yurtdışındaki Türk Malı imajını ciddi anlamda zedelemekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla her bir iddianın yetkili kuruluşlar ve ilgili taraflarla bilgi alışverişinde bulunularak incelenmesine devam edilmekte olduğu, incelemeler sonucunda ise gerekli görülmesi halinde ilgili mevzuatta belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı ifade edilmektedir.

EK: 1- Dış Ticarette Ürün Güvenliği 2- Nisan 2021-Ağustos 2023 RAPEX Bildirimleri (5 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Dis-Ticarette-Urun-Guvenligi.pdf" title="Dış Ticarette Ürün Güvenliği"]