Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Basımı ve "Türkiye" İbaresinin Kullanımı

Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Basımı ve "Türkiye" İbaresinin Kullanımı —  Erzurum TSO

İlgi : a) 06.06.2023 tarihli ve 6129 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 29.09.2023 tarihli ve 89328329 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda, A.TR Dolaşım Belgeleri üzerinde yapılacak şekli değişiklikler ve tatbik edilecek yeni ifadeler nedeniyle, halihazırda stoklarınızda bulunan A.TR Dolaşım Belgelerinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar kullanılabileceği belirtilmiş olup, ihracatçı şirketler ve gümrük müşavirlerine söz konusu belgelerin satışında bu hususun dikkate alınması gerektiği bildirilmişti.

Yazımızda ayrıca, Özel Menşe Şahadetnamesi'nin (FORM-A) arka yüzünde yer alan ülkemiz adı da dahil olmak üzere menşe ve dolaşım belgelerinde yer alan ülkemiz adının yabancı dillerdeki karşılıkları yerine, "Türkiye" ifadesinin kullanılmasına dair Ticaret Bakanlığının görüşü iletilmişti.

Yazımızın iletilmesinin akabinde, 2023 yılı için A.TR Dolaşım Belgelerini toplu bir şekilde Birliğimizden satın alan Odalarımızdan, bahse konu duruma ilişkin menfi yönde geri bildirimler Birliğimize ulaşmıştır. Söz konusu geri bildirimlerde, özellikle 2023 yılının son çeyreğinden itibaren anılan Odalarımızın stoklarında bulunan bahse konu belgelerin eski formatlı olacağından satışının gerçekleştirilemeyeceği, bu nedenle bir mağduriyet yaşanacağı vurgulanmıştır.

Ayrıca, FORM-A'nın arka yüzünde yer alan ülkemiz adının da "Türkiye" şeklinde değiştirilmesi gerektiğinden, stoklarda yer alan FORM-A belgelerinin de hangi tarihe kadar kullanılabileceğine dair bir tereddüt oluşmuştur.

Bu kapsamda Birliğimizce mezkur hususlarla ilgili Ticaret Bakanlığı nezdinde ivedilikle girişimde bulunulmuş olup, söz konusu girişimimize istinaden Bakanlıktan ekte bir örneği sunulan ilgi (b)'de kayıtlı yazı alınmıştır.

Yazıda, 1) Eski formatta basımı yapılan A.TR Dolaşım Belgelerinin 31 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabileceği, 2) Arka yüzünde "Turkey" ifadesi bulunan FORM-A Menşe Belgelerinin 31 Aralık 2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar kullanılabileceği, hususlarında bilgi verilmiştir.

EK: 1- 06.06.2023 tarihli ve 6129 sayılı yazımız. (2 sayfa) 2- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Dolasim-ve-Mense-Belgelerinin-Basimi-ve-_quotTurkiye_quot-Ibaresinin-Kullanimi.pdf" title="Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Basımı ve _quot;Türkiye_quot; İbaresinin Kullanımı"]