Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Konferansı

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Konferansı —  Erzurum TSO

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Bakanlığın hakemli bilimsel yayını olan Verimlilik Dergisi'nin Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısının 5 Ocak 2023 tarihinde yayınlandığı bildirilmektedir.

Özel sayıda yayımlanan makalelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/75028 ulaşılabilmektedir.

Söz konusu makalelerin ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 30 Mart 2023 Perşembe günü 14:00- 17:30 saatleri arasında, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı (çevrimiçi) düzenlenecektir.

Konferansa ilişkin Afiş ve Konferans Programı ekte sunulmakta olup; https://tubitakgov.zoom.us/j/98090938612 linkinden konferansa katılım sağlanabilir. EK: 1- Konferans Afişi (1 sayfa) 2- Konferans Programı (2 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Dongusel-Ekonomi-ve-Surdurulebilirlik-Konferansi.pdf" title="Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Konferansı"]