Kategoriler

 • Genel Haberler
  1107
 • Genel Haberler1
  1
 • TOBB Haberleri
  6

DUYURU - 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

DUYURU - 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” —  Erzurum TSO
7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12 Mart 2023 tarih ve 32130 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Buna göre;
 • 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borcu bulunanların, yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 • Üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini 30 Haziran 2023 tarihine kadar, kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte ödemesi gerekmektedir.
 • Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.
 • Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür. Öte yandan vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan (12.03.2023) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Bilgilerinize arz olunur. (Başvuru için aşağıda verilen linkteki dilekçeyi doldurarak odamıza başvurabilirsiniz.)