Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

EK: Irak Sağlık Bakanlığı Projesi_Ek_Proje - Irak Sağlık Bakanlığı (2 sayfa)

EK: Irak Sağlık Bakanlığı Projesi_Ek_Proje - Irak Sağlık Bakanlığı (2 sayfa) —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 04.08.2023 tarihli ve 87756579 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıda, Sırbistan'ın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanunu'na dayanılarak, anılan ülkede batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşası projesini gerçekleştirecek stratejik ortağın seçim prosedürünü belirleyen Karar'ın uygulanmasına yönelik Kararname'nin Resmi Gazete'de bildiriminin yapıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Karar'ın uygulanmasına yönelik Kararname kabul edilerek 14 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış ve akabinde Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşasına yönelik projede stratejik ortağın seçimine yönelik proje teklif çağrısında bulunulduğu ifade edilmektedir. Bununla beraber, mezkur proje teklif çağrısında, son başvuru tarihi 20 Eylül 2023 saat 10:00 olarak belirlenmiş olup enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yenilenebilir enerji sektörüne yönelik malzeme, ekipman ve yazılım tedarik eden firmaların bilgilendirilmesinin uygun olacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Sırbistan Hükümetince yayımlanan 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı uyarınca üç yıllık dönem içerisinde 1.300 MW yenilenebilir enerji ihalesi (1.000 MW rüzgar ve 300 MW güneş) açılmasının planladığı bilgisi iletilmektedir.

Söz konusu yazının ekinde bulunan Kararname, ihale dokümanı ve 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı ilişikte yer almakta olup, ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (belgrad@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

EK: 1- 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı (6 sayfa) 2- Düzenleme- (6 sayfa) (6 sayfa) 3- İhale Dokümanı (15 sayfa) (15 sayfa)

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Gunes-Enerji-Santrallerinin-Insasi-Projesi-Ihale-Dokumani.pdf" title="Güneş Enerji Santrallerinin İnşası Projesi İhale Dokümanı"]